Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
ŚWIADECTWA ODBIORU
Szanowny Kliencie informujemy, że od dnia 1.01.2014, archiwalne i  aktualne świadectwa odbioru znajdują się na stronie www.alchemiasa.pl w zakładce "STREFA KLIENTA"
 
HUTA BATORY to tradycja i doświadczenie sięgające przeszło 130 lat. Produkowane przez nas wyroby stalowe od dawna trafiają do wielu zakątków świata. Wyróżnia nas dbałość o jakość, elastyczność w stosunku do potrzeb klienta oraz otwartość na zmiany. Chcemy rozwijać się szybciej i bardziej dynamicznie niż inni na rynku stali. Wychodzic w przyszłość z zachowaniem ducha przeszłości.
Historia zobowiązuje…
 
 
Działalność
Jesteśmy jednym z największych w Polsce i liczącym się w Europie producentem najwyższej jakości stalowych rur bez szwu o dużych przekrojach w zakresie 219,0 mm - 508,0 mm,  ze wszystkich rodzajów stali. Realizujemy dostawy głównie na rzecz sektora energetycznego, transportu nafty i gazu, chemicznego oraz pozostałych sektorów gospodarki. Produkujemy również wlewki w ponad 300 gatunkach. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty i świadectwa jakości na produkowane rury i stal oraz zintegrowany system zarządzania. Realizowanym kierunkiem rozwoju jest produkcja rur jakościowych o wysokim stopniu przetworzenia. 
 
 
Strategia
 
Strategią Huty Batory jest dążenie do osiągania optymalnych wyników ekonomicznych oraz atrakcyjności rynkowej w długim okresie , przy zapewnieniu klientom wysokiej satysfakcji ze współpracy poprzez dostarczanie jak najwyższej jakości wyrobów w akceptowanych przez nich cenach.
Dążąc do realizacji strategii przewidujemy:
  • rozszerzanie oferty produktowej o nowe gatunki stali, związane z dywersyfikacją rynku w obszarach niszowych
  • stałe zwiększanie udziałów sprzedaży produktów o wyższym stopniu wykończenia i wymaganiach technicznych
  • reagowanie na sygnały rynkowe w zakresie potrzeb i dostosowywanie oferty do obecnych i przyszłych potrzeb odbiorców, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów
  • ciągłe dążenie do poprawy jakości wyrobów oraz obniżenia kosztów produkcji poprzez prowadzone inwestycje
  • stała poprawa wydajności poprzez poprawę organizacji pracy i inwestycje
  • utrzymywanie maszyn i urządzeń w jak najlepszym stanie technicznym
  • wprowadzenie do oferty rur o średnicach zewnętrznych, dotychczas nie będących w programie produkcyjnym
  • stałe utrzymywanie posiadanych certyfikatów systemowych i dopuszczeniowych oraz uzyskiwanie nowych wymaganych przez klientów 
  • budowa centrów serwisowych przetwarzania produkowanych rur w armaturę, elementy scalone (prefabrykacja skomplikowanych odcinków rurociągów energetycznych i kotłowych), kołnierze oraz akcesoria rurowe.
Dostępne podstrony:
» Historia
» Informacje ogólne
» Władze Spółki
» Siedziba Spółki
» Struktura Własności
» Polityka zarządzania
» Nagrody i wyróżnienia
» Certyfikaty