Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
Konsolidacja HUTY BATORY Sp. z o.o. i Spółki RUREXPOL Sp. z o.o.
W związku  z konsolidacją HUTY BATORY Sp. z o.o. i Spółki RUREXPOL Sp. z o.o. w obszarze handlu wyłącznym dystrybutorem produktów wytwarzanych przez obie Spółki jest Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9