Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
  

 HUTA BATORY  została wyróżniona certyfikatem 

 HUTA BATORY Sp. z o.o. laureatem medalu im. Adama Graczyńskiego
        

Huta Batory Sp. z o.o. jako kontynuator działań nowatorskich prowadzonych w poprzednim podmiocie gospodarczym, stworzyła sprzyjający klimat dla twórców nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

W ostatnim czasie kadra inżynieryjno-techniczna spółki opracowała i wdrożyła technologię hartowania trzpieni sposobem indukcyjnego nagrzewania, co pozwoliło przedłużyć ich żywotność – szczególnie tych o dużych średnicach.

Przedsięwzięcie to z uwagi na wagę problemu i duże koszty, było finansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz wymagało zaangażowania wielu fachowców i specjalistów, w tym znaczną część kadry młodych inżynierów i techników.

 

  
 
HUTA BATORY laureatem rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”
  
HUTA BATORY Sp. z o.o. spółka w 100% zależna Alchemia S.A. została laureatem V edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki organizowanego przez miesięcznik „Polish Market” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagrodę odebrała Karina Wściubiak Prezes Alchemia S.A.
 
„Pierwsze miejsce w rankingu to dowód na to, że przyjęta przez nas strategia rozwoju, a także ogromne zaangażowanie pracowników w jej realizację to klucz do osiągnięcia sukcesu. Jestem przekonana, że w kolejnych latach nasze wyniki będą powodem do jeszcze większej satysfakcji” – powiedziała Karina Wściubiak Prezes Alchemia S.A.
 
Perły Polskiej Gospodarki to obiektywny ranking oceniający całe spektrum działalności spółki. Ocenianych było około 1000 przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 100 milionów złotych. Pozycja na liście rankingowej zależała od postępu w wykorzystaniu trzech czynników produkcji: kapitału, majątku trwałego i pracy. Punktowane były między innymi:
Dynamika przychodów
Produktywność kapitału
Wydajność pracy
Wskaźnik rentowności sprzedaży
 
HUTA BATORY uzyskała 1833 punkty wyprzedzając drugi w kolejności Dom Develompent S.A. o 32, i trzeci JW. Construction S.A. o 139 punktów.
 
Ranking i Gala laureatów cieszył się dużym zainteresowaniem biznesu, ekonomistów i organizacji pracodawców i mediów. Obecni byli także przedstawiciele sfer politycznych.
 


   
W HUCIE BATORY Sp. z o.o. produkowane są rury w gat. P 92.
Jest to stal martenzytowa nowej generacji o podwyższonej zawartości azotu i jest modyfikacją produkowanej już w Hucie stali P 91.
Dodatek wolframu oraz boru spowodował podwyższenie własności użytkowych tej stali przy pracy w wysokich temperaturach i ciśnieniach w stosunku do stali P 91.
Rury w gatunku P 91 stosowane są głównie do budowy elementów kotłów, w tym również do budowy kotłów o parametrach nadkrytycznych.
Inne dostępne strony:
» Historia
» Informacje ogólne
» Władze Spółki
» Siedziba Spółki
» Struktura Własności
» Nagrody i wyróżnienia
»
»